יצחק בריק: תושבי המדינה צריכים להיות מודאגים מאוד!

תושבי המדינה צריכים להיות מודאגים מאוד מאוד מהנאמר במסמך. אף תושב באשר הוא איננו חסין בפני ארועי קיצון; ובעיקר, במצב מלחמה. אם לא יפעילו את רח"ל בכפיפות למשרד הבטחון, על כל שלוחותיה, העורף לא יהיה מוכן עם כל המשתמע מכך וטובה שעה אחת קודם...