Jeppe Vilstrup Hansgaard: הקורונה מאתגרת את צוותי העבודה הקוהרנטים

[בתמונה: מתפצלים... Photo by C Technical from Pexels]

[למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על הקורונה והשלכותיה באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

Jeppe Vilstrup Hansgaard הוא מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

מאמר זה נכתב ביחד עם Richard Santos Lalleman ראש מחלקת האיכות והפיתוח בחברת Innovisor.

*  *  *

הממצא - שהצוותים הקוהרנטיים ביותר מבצעים ביצועים טובים יותר - מתועדים שוב ושוב, באבחונים של חברת Innovisor. הצוותים הללו מתפקדים כמשפחה מאוחדת: אנשים מצפים לפגוש זה את זה, נהנים יחד, נשארים קשורים חברתית, מחוברים למטרות הקבוצה ועובדים להשגתה.

הצוותים הקוהרנטיים הללו מאותגרים היום על ידי הקורונה: שיחות חשובות לא מתקיימות, קשרים חברתיים חסרים 'דלק' מניע שישמר אותם, ורווחתם נפגעת, כשהם נאלצים לדלג בין פגישות זום אינסופיות. חלק מחברי הקבוצה גם מרגישים מבודדים ובודדים.

לפניכם במפת הרשת למטה, צוות שבו קוהרנטיות הקבוצה התאדתה ככל שהמגפה נמשכה: 

בניתוח השוואתי של רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) - לפני עידן הקורונה ובמהלכו  הנה לפניכם - צוות שהיה בעבר קוהרנטי, ועתה, התפצל לחמש קבוצות המחוברות סביב המשימות שהוטלו עליהם. למרות שלמידה תוך-תפקידית איננה בראש בראש סדר העדיפויות, העבודה מתבצעת, אם כי לעתים, תוך מתח נראה לעין.

בנוסף, מצאנו כי ארבעה חברי צוות מנותקים לחלוטין מעמיתיהם (זה לא מוצג במפת הרשת). ארבעה אנשים אלה אינם חולקים משימות עבודה עם עמיתיהם; והתוצאה היא שהם מבודדים מרשת הצוות. אף אחד לא יוצר עימם קשר; ותחושת הבדידות שלהם גבוהה.

מה שלא השתנה הוא שהצוות קוהרנטי יבצע תמיד את משימותיו טוב יותר!

[לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'רשת', לחצו כאן] 

[בתמונה: אבחוני הרשת מלמדים על הצטמצמות שיתופי הפעולה בארגונים ב- 30% לפחות! מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

איך הצוותים שלכם מסתדרים בעידן הקורונה?

[לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים על הקורונה והשלכותיה באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

מקורות והעשרה