Valdis Krebs: כך נראית רשת חברתית

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Pexels לאתר Pixabay]

[למאמר המקורי באנגלית, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על רשתות חברתיות, לחצו כאן]

Valdis Krebs הוא המדען הראשי והמייסד של חברת Orgnet LLC, קליבלנד / אקרון, אזור אוהיו (Cleveland/Akron, Ohio Area). הוא מדען המתמחה בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), בניתוח נתונים ובהדמיה חברתית, יחסית, רב-מודאלית, כדי לעזור ללקוחות בפרויקטים של שינוי והסתגלות ארגונית.

Krebs עושה שימוש במחקריו בכריית נתונים, בניתוח גרפים, בניתוח רשתות, באיתור דפוסים קבועים / בתבניות ובבינה מלאכותית (AI) כדי לסייע לבסיס לקוחות עולמי. הוא פיתח את תוכנת InFlow לניתוח רשתות חברתיות Social Network Analysis) SNA); ולניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA).

לפני שהפך לעצמאי, מילא Valdis Krebs תפקידים שונים בתחום ניהול משאבי אנוש / HRMS בחברות: וולט דיסני, TRW, טויוטה ופורד מוטור. כיום, הוא עובד ממשרדו בקליבלנד, אוהיו (ארצות הברית) עם רשת עמיתים ברחבי העולם.

Krebs צוטט אלפי פעמים בפרסומים אקדמיים, בבקשות פטנטים ובמסמכי בית משפט על ניתוח רשתות.

[להרחבת המושג: 'רשת', לחצו כאן] [להרחבת המושג ניתוח רשת חברתית SNA, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

[בתרשים: רוב הקהילות המקוונות מורכבות משלוש טבעות חברתיות (ראו בהמשך)...]

כולנו חיים במספר קהילות מקוונות. איך הן נראות? 

תרשים הרשת למטה מציג קהילה מקוונת בפועל. כל צומת ברשת מייצגת אדם. קישור בין שני צמתים מגלה קשר בין שני אנשים בקהילה - או ברשת החברתית. רוב הקהילות המקוונות מורכבות משלוש טבעות חברתיות:

  1. ליבה (core) המחוברת בצפיפות במרכז;
  2. שברים (fragments), המחוברים באופן רופף בטבעת השנייה;
  3. וטבעת חיצונית של צמתים מנותקים, המכונה בדרך כלל 'אורבים' (lurkers).

לקהילות אלה יש רמות שונות של שייכות - כל אחת מהן מיוצגת על ידי אחת הטבעות הללו. אדם יכול להיות שייך לליבה של קהילה אחת, ובה בעת, להיות אורב פריפריאלי בקהילה אחרת.

[בתמונה: כך נראית רשת חברתית... הרשתות עובדו במערכת לניתוח רשתות חברתיות וארגוניות InFlow , חברת Orgnet LLC]

בשני התרשימים למעלה אנו רואים שלושה סוגים שונים של חברות בקהילה שלנו - הצבועים בכחול, בירוק ובאדום. ראינו את שלוש הטבעות הללו בכל הקהילות המקוונות שבדקנו. שיעור הצמתים בכל טבעת באוכלוסייה זו אופייני למדי לרוב הקהילות המקוונות - המבודדים [ה'אורבים'] גוברים על המקושרים מאוד ביחס גדול.

המסלול החיצוני ברשת שלמעלה מכיל את הצמתים הכחולים. הם נמשכים רשת החברתית, אך עדיין לא התחברו. הצמתים הכחולים מכילים גם חברים חדשים לגמרי, שעדיין לא התחברו, וגם חברים פסיביים, שלא ראו סיבה להתחבר לאחרים. הקבוצה הפסיבית היא בעלת הסבירות הגבוהה ביותר לעזוב את הרשת החברתית, או להישאר כקולטת פאסיבית של התוכן בקהילה. 'אורבים' בקהילות מקוונות הם לעתים קרובות יותר מ- 2/3 מהקבוצה! הם צופים, אך אינם מתקשרים.

לצמתים הירוקים יש כמה קשרים עם גורמים במעגל הליבה - בדרך כלל בשל היכרות קודמת. הם לא מחוברים לקהילה הגדולה יותר - רק לקבוצה קטנה ומקומית. הם לא חשים תחושת חברות אמיתית בכלל הגדול יותר, אם כי הם עשויים להזדהות איתו. קשרי הגומלין שבין הליבה לצמתים הירוקים יכולים להישמר על ידי דרכי תקשורת אחרות, ללא הזדקקות לרשת החברתית הזו.  ה'אורבים' אינם זקוקים לרשת החברתית המסויימת הזה כדי לשרוד. הם מועדים לעזוב את הרשת; או להפוך לפאסיביםיהפכו לפאסיביים.

הליבה הפנימית של הקהילה (ראו את תמונת הרשת למטה) מורכבת מצמתים הצבועים באדום. הם מעורבים מאוד בקהילה, ויצרו מקבץ מקושר של רשתות חופפות מרובות. מנהיגי הרשת החברתית משובצים באשכול ליבה זה. חברי הליבה יישארו ויבנו את הקהילה. לרוע המזל הם במיעוט. צומת הליבה מורכבת בדרך כלל מפחות מ -10% מרוב הקבוצות המקוונות - לפעמים הן פחות מ -1% מסך הרשת החברתית. למרות שהם קטנים, הם כוח משיכה חזק. זוהי הליבה המחויבת הנאמנה לקהילה, שפועלת להצלחתה. עבורם, הצלחת הרשת החברתית היא win-win עבור עצמם ועבור הקבוצה; וקישוריות טובה יותר עם האחרים, מסייעת להם ומסייעת לקבוצה.

[בתמונה: הגדלה של הליבה ברשת החברתית... הרשתות עובדו במערכת לניתוח רשתות חברתיות וארגוניות InFlow , חברת Orgnet LLC]

בבניית קהילות מקוונות ורשתות חברתיות, צריך לחשוב סוציולוגיה, לא רק טכנולוגיה!

קהילות מקוונות ורשתות חברתיות מפותחות לרוב על ידי עסקים וארגונים, המתמקדים ב: "כיצד נוכל להשתמש בקהילה המקוונת לטובתנו?". זה נכון בין אם הקהילה היא פנימית והרשת היא ארגונית - קרי, מורכבת מעובדים; או חיצונית - מורכבת מלקוחות. התמקדות רק ביכולת להשתמש בקהילה, מובילה ארגונים רבים לכישלון בבניית קהילות אלה! הם נכשלים בפיתוח הקהילה בכך שהם לא יוצרים אסטרטגיה שמוודאת, שקהל היעד שלהם צובר ניסיון חיובי ויתרונות מעשיים מההשתתפות בקהילה. מדהים כמה ארגונים מנסים לבנות רשתות חברתיות מקוונות, תוך התעלמות מצרכיהם של האנשים אותם הם מנסים למשוך ולהשפיע! אם כן, אין זה מפתיע שנתחים גדולים מקבוצת היעד שלהם נוטשת.

חיבורים הם המפתח ברשתות חברתיות מקוונות. אנשים נאמנים למה שהם מחוברים אליו ולמה שמספק להם יתרונות. אנשים מתחזקים קשרים מבוססים, שהם סומכים עליהם. אינטראקציה, עם אלו שאנו מכירים וסומכים עליהם, מביאה תחושת חום ושייכות לקהילות הווירטואליות, שבהן אנו מבקרים דרך מסכי המחשב שלנו. עם זאת, אנו פתוחים לפגוש אנשים חדשים - כל עוד הם הוצגו לנו על ידי מי שאנו סומכים עליו. קהילה מבוססת עם קישוריות אינטנסיבית, לא רק שומרת על חברים קיימים, אלא גם מהווה אבן שואבת לאנשי קשר חדשים לחברים הנוכחיים.

הגרעין האדום מספק מספר יתרונות לבונה הקהילה (לאורג הרשת)

[למאמרו של Valdis Krebs: 'אריגה של רשת חברתית', לחצו כאן]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

תחום ניתוח רשתות חברתיות Social Network Analysis) SNA) נותן לנו כלים גם להכיר את הרשת וגם לארוג אותה. SNA ממפה ומודד את נתיבי המידע, הרעיונות וההשפעה בקהילה. תוכנת SNA  חושפת את דפוסי האינטראקציה המתהווים בארגונים ובקהילות, ומאפשרת לנו לעקוב אחר השינויים שלהם לאורך זמן.

אנליסטים ברשתות החברתיות אינם מתמקדים אך ורק בתכונות של אנשים פרטיים. הם בוחנים יחסים וחילופים בין אנשים וכיצד קשרים אלה משפיעים על בחירותיהם. הם בוחנים את ההשפעה שיש לרשתות החברתיות על התנהגותם של אנשים פרטיים - כיצד אנשים משפיעים על מבנים חברתיים; ובתמורה, כיצד מבנים אלה משפיעים על הפרטים המוטבעים בהם.

גידול קהילה אינו רק הוספת חברים חדשים. זה דורש להוסיף אנשים וגם מערכות יחסים - צמתים וקישורים. ספירת הצמתים חשובה ברשתות החברתיות, אך היחסים - והדפוסים שהם יוצרים - הם המפתח! קהילה משגשגת על ידי קשריה, ולא על ידי מרכיביה! מערכות היחסים, והסיכוי לקשרים עתידיים, הם שמקיימים את האינטראקציה בין החברים בה.

[לאוסף המאמרים על רשתות חברתיות, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *