יחזקאלי ואונגר משיח: מלכת הכיתה ותרומתה ללמידה

מלכת הכיתה

[בתמונה: כריכת ספרה של אורה פטישי: "מלכת הכיתה"]

[לאוסף המאמרים על ניתוח רשתות ארגוניות במוסדות חינוך, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן]

עודכן ב- 13 במרץ 2023

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

כולנו זוכרים, מן הסתם, את מלכת (או מלך) הכיתה, אבל רק בודדים מכירים את הקשר שבינה לבין איכות הלמידה. בקשר המיוחד הזה יעסוק המאמר.

עוצמה מהי?

כל קבוצה אנושית מתפתחת דרך מאבקי עוצמה, שמצמיחים מנהיגות טבעית, המצויה בידיהם של בודדים. לבעלי העוצמה מעמד היררכי מעל חבריהם.

[לריכוז המאמרים על 'עוצמה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'היררכיה' במבנה ארגוני]

[למקור התמונה: Photo by Anastasiya Gepp from Pexels]

נגדיר עוצמה כיכולתו של גורם במערכת מורכבת לגרום לאחרים לעשות את רצונו, גם אם זה מנוגד לרצונותיהם ולאינטרסים שלהם. תהליך צבירת העוצמה הוא תהליך טבעי, שבמהלכו עושה הילד הדומיננטי שימוש ביתרונות יחסיים שונים כמו: מראה מצודד, כריזמה, יכולות ספורטיביות, הישגים לימודיים, מעמד סוציו-אקונומי, יכולות חברתיות, אינטליגנציה רגשית וכדומה.

מאבק העוצמה ותוצאותיו, קרי, חלוקת העוצמה בקבוצה (ראו את מפת הרשת למטה) ניתנים לאיתור ולמדידה בעזרת ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis - ONA). במסגרת זו אנו מודדים דומיננטיות ארגונית (שהיא חיבור של שבעה מדדים שונים של עוצמה). דומיננטיות היא תכונה הניתנת במשורה. רק בודדים בכל קבוצה יהיו דומיננטיים. בדוגמה שלמטה, שתי התלמידות הדומיננטיות בכיתה הן ה'מלכות':

[להרחבת המושג 'מערכת מורכבת', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על 'מאבק העוצמה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'רשת', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'דומיננטיות ארגונית', לחצו כאן]

תלמידות דומיננטיות

[התרשים עובד במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

ברשת הכיתתית יראה התלמיד הדומיננטי כך:

קשרי היררכיה בין תלמידים

[התרשים עובד במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

המאבק על ה'מלוכה'...

האם תמיד נמצא 'מלך' בכיתה? אחת התכונות של רשתות היא שהן מתמרכזות באופן טבעי. משמע, מתבצע בהם בהתארגנות עצמית תהליך של ריכוז העוצמה בידיהם של בודדים. אבל בהחלט ניתן למצוא כיתות, בתחילת תהליך התארגנותן, שמאבק העוצמה בהן מצוי בעיצומו, וטרם התהווה בהן מלך. לכן, עד שהמצב החברתי בכיתה יתייצב, המציאות החברתית בהן היא כאוטית. ניתן לחזות ב'מאבק המלוכה' הזה דרך התהוות קשרי היררכיה בין התלמידים, כפי שהם נצפים בהשתנות קשרי היררכיה הלא מתוקפים בארגון (ראו את מפת הרשת למטה). תלמידים שיש להם 'דרייב' וצורך להיות דומיננטיים ינסו לעשות זאת; וכאלה שאין להם יוותרו ולא ישתתפו במשחק כשחקנים אקטיביים:

[להרחבה בנושא 'התארגנות עצמית', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'התהוות', לחצו כאן][להרחבה בנושא 'קשרי היררכיה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'כאוס', לחצו כאן]

[בתמונה: כאוס ראשוני בקשרי היררכיה עד שהרשת מתמרכזת... מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

הנה אותה תופעה באבחון אחר:

גם תרשים הרשת שלמטה מתאר כיתה שבה טרם התהוותה היררכיה  טבעית: וגם בה קיים מאבק העוצמה בין נערים שונים, שבאים לידי ביטוי בקשרי היררכיה לא מתוקפים (קרי, בניסיונות לייצר היררכיה ):

בהיעדר מלך...

[התרשים עובד במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות dna-7, חברת TECI]

תוצאותיו של מאבק העוצמה בכיתה

התוצאה הסופית תיווצר - אחרי מספר חודשים עד כשנה - ותבוא לידי ביטוי בהתמעטות קשרי היררכיה הלא מתוקפים ובהתבססות קשרי היררכיה מתוקפים שבהם מספר הרכזות מועט מאוד (בדר"כ, אחת שתיים). בדרך כלל מתהוות קליקות לעומתיות בשולי הכיתה (ראו את מפת הרשת למטה):

[להרחבה בנושא: 'רכזת', לחצו כאן]

[בתמונה: כאוס ראשוני בקשרי היררכיה עד שהרשת מתמרכזת... מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

המלך / המלכה חומקים לעתים מעיני המחנך/ת 

נדגיש כי לילדים ולנוער יש מערכת הסתרה משוכללת ממבוגרים, ולא תמיד יכול/ה מורה גננת לאבחן נכון את מערך העוצמה בכיתה. באבחונים של כיתות לימוד אנו נתקלים שוב ושוב במחנכות שטועות באבחון מלך / מלכת הכיתה וטועות לזהות כמלך דווקא תלמיד שמופעל על ידי תלמיד עוצמתי יותר, החבוי מעיני המורה.

[התמונה משמאל היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Victoria_Borodinova לאתר Pixabay]

השפעתה של ה'מלכה'...

מחקרים מלמדים שחברים הם גורם משמעותי ביותר על נכונותו של תלמיד ללמוד ( Sherman et al., 2002; Wilkinson, and Kraljevic, 2004).

חיוך מצד מלכת הכיתה או פעולה אקטיבית-מעודדת עשויים, פעמים רבות, להשפיע על המוטיבציה ללמוד, הרבה יותר ממאמציו של מורה; ולהיפך: מאבקי עוצמה - הניטשים בין קליקות בכיתה - מקשים מאוד על יכולת המורה להשיג אווירה לימודית בכיתה.

לסיכום,

זיהינו פה תפקיד לא פורמלי של 'מלכת הכיתה' שלא עמדנו עליו בעבר: היא מייצבת 'סדר' חברתי, שמרגיע את מאבקי העוצמה. ה'סדר' הזה חיוני ללמידה. על כן, בעצם קיומה מאפשרת ה'מלכה' למידה טובה יותר לכיתתה!

הפעלה מושכלת של מלך / מלכת הכיתה ע"י המחנך/ת, עשויה להשביח מאוד את הלמידה ולחבר לקבוצה קליקות לעומתייות ותלמידים מנותקים.

[להרחבת המושג: 'סדר', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים: 'הכל על מוטיבציה', לחצו כאן] 

[הכרזה: 'ייצור ידע']

[לאוסף המאמרים על ניתוח רשתות ארגוניות במוסדות חינוך, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על 'למידה', לחצו כאן]

מקורות והעשרה

  • Sherman, L. W., Hall-Fitz, K. and Hofmann, R. (2002). Student satisfaction with teaming and looping in Middle-school adolescents. Paper presentation to the Mid-Western Educational Research Association.  Columbus, OH.
  • Wilkinson, R.B. and Kraljevic, M. (2004). "Adolescent Psychological Health and School Attitudes: The Impact of Attachment Relationships". In T. Bowles, (Ed.) Proceedings of the Australian Psychological Society's Psychology of Relationships Interest Group, 4th Annual Conference, pages 150-155, Melbourne, Australia.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *