פנחס יחזקאלי: אינטרסים לאומיים – אינטרסים חיוניים

תקציר: הגדרת אינטרסים לאומיים או אינטרסים חיוניים (National interest) היא היא חלק מהתכנון הלאומי של מדינה. אלו צורכי העל ההכרחיים לקיום הייעוד, שמדינה מוכנה להילחם על מנת למנוע פגיעה בהם (ברודי, 1980, ע' 296). האינטרסים הלאומיים מביאים לידי ביטוי את מאבק העוצמה במערכת מורכבת. כמו כל מערכת מורכבת. אחרת - הם נטולי נורמות וערכים בסיסיים. האינטרס חשוב הרבה מעבר לשאלות מוסריות אלה ואחרות. כאשר מועלות טענות מוסריות כנגד מדינות, זה קורה, בדרך כלל, מהסיבות ה'לא נכונות', ומשיקולים זרים. היטיב להגדיר זאת הלורד פלמרסטון, ראש ממשלת בריטניה באמצע המאה ה-19: "אין לנו בעלי ברית נצחיים ואין לנו אויבים נצחיים. האינטרסים שלנו בלבד הם הנצחיים"...

[בתרשים: מקומם של האינטרסים הלאומיים בהיררכית מושגי היסוד של הביטחון הלאומי]

[לקובץ מושגי היסוד של הביטחון הלאומי, לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על 'מאבק העוצמה במערכת', לחצו כאן]

המאמר עודכן ב- 15 ביוני 2020

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

באוקטובר 2019, הודיע הקבינט המדיני-ביטחוני על הקמת ועדה מייעצת בראשות משרד האוצר לבחינת היבטי ביטחון לאומי בתהליך אישור השקעות זרות. בוועדה משתתפים נציגים בכירים ממשרד האוצר, משרד הביטחון והמטה לביטחון לאומי וכן משקיפים מטעם משרד החוץ, משרד הכלכלה, המועצה הלאומית לכלכלה ונציג נוסף ממשרד האוצר.

הקמת הוועדה נבעה מלחץ של ממשל ארה"ב שהודאגה מהשקעות סיניות בישראל בעיקר בתחומי התשתיות. בין היתר מדובר על הזיכיון שקיבלה חברת SIPG הסינית להפעלת נמל המפרץ שיפעל בצמוד לנמל חיפה שבו נוהגות לבקר אניות הצי השישי האמריקאי. לפי הסיכום הוועדה שתפעל תאזן בין הצורך לעודד השקעות זרות בישראל והבטחת המשך השגשוג הכלכלי, לבין שיקולי ביטחון לאומי.

איך הגיעה ישראל למצב שבו נפגעו אינטרסים לאומיים חיוניים של בעלת הברית העיקרית שלה? אם היה בישראל תכנון הלאומי מסודר, שבמסגרתו היו מוגדרים האינטרסים הלאומיים של ישראל, לא הייתה, מן הסתם חברת SIPG הסינית זוכה במרכז מלכתחילה. אולם התרבות האסטרטגית של ישראל סולדת מתכנון הלאומי-אסטרטגי מסודר. התוצאות בהתאם...

[להרחבת המושג: 'תרבות אסטרטגית', לחצי כאן] [להרחבת המושג: 'תכנון לאומי', לחצו כאן]

[למאמר המלא של עמירם ברקת ב'גלובס', לחצו כאן]

אינטרסים לאומיים מהם? המשגה

הגדרת אינטרסים לאומיים או אינטרסים חיוניים (National interest) היא היא חלק מהתכנון הלאומי של מדינה. אלו צורכי העל ההכרחיים לקיום הייעוד, שמדינה מוכנה להילחם על מנת למנוע פגיעה בהם (ברודי, 1980, ע' 296).

האינטרסים הלאומיים מביאים לידי ביטוי את מאבק העוצמה במערכת מורכבת.

כמו כל מערכת מורכבת. אחרת - הם נטולי נורמות וערכים בסיסיים. האינטרס חשוב הרבה מעבר לשאלות מוסריות אלה ואחרות. כאשר מועלות טענות מוסריות כנגד מדינות, זה קורה, בדרך כלל, מהסיבות ה'לא נכונות', ומשיקולים זרים. היטיב להגדיר זאת הלורד פלמרסטון, ראש ממשלת בריטניה באמצע המאה ה-19: "אין לנו בעלי ברית נצחיים ואין לנו אויבים נצחיים. האינטרסים שלנו בלבד הם הנצחיים"...

[לריכוז המאמרים על 'מאבק העוצמה במערכת', לחצו כאן] [להרחבה על מערכת מורכבת, לחצו כאן]

לורד פלמרסטון על אינטרסים לאומיים

[התמונה היא נחלת הכלל]

כמו ארגונים, גם קיים גם שוני בין מדינות במידת השקדנות בהכנת תכנון לאומי מסודר ומעודכן, כפועל יוצא מרמת התרבות האסטרטגית שלהם:

 • ישנן מדינות המקפידות על מתכנון הלאומי-אסטרטגי כהלכתו (ארצות הברית למשל).
 • ישנן מדינות הקובעות להם קווים מנחים; פועלות בזירה הבינלאומית לייצר להן הזדמנויות ומנצלות אותם בדרך של אלתור (למשל, רוסיה בימינו אלה; בריטניה במאה ה- 19).
 • ויש מדינות שסולדות מתכנון הלאומי-אסטרטגי מסודר (ישראל למשל).

יחד עם זאת, כיוון שתכנון עתידי - מעצם טיבו - הוא הימור, הקשר בין 'תכנון נכון' להצלחה תלוי באי הודאות, או במילה בעייתית יותר: במזל:

 • ניתן לתכנן נכון ולהצליח;
 • לתכנן נכון ולהיכשל;
 • לתכנן תכנית בעייתית ולהצליח;
 • לתכנן תכנית בעייתית ולהיכשל...

[למאמר: 'תכנון - ממלכת אי הוודאות', לחצו כאן]

על פי הגישה הגאוגרפית ביחסים הבינלאומיים, האינטרסים הלאומיים נקבעים, במידה רבה, על ידי הגאוגרפיה והדמוגרפיה

כתוצאה מכך, אינטרסים לאומיים יכולים לבטא גם מעין "מחלות נפש" של אומות ודחף להתאבדות קולקטיבית, כאשר עמים מסוימים עומדים לפני אתגר קיומי של הכחדה (גולדמן, 2013, ע' 19).

גולדמן מצטט בהקשר זה את הכלל האוניברסלי השני של שפנגלר: "כאשר אומות העולם רואות את שקיעתן, לא כאירוע הנמצא מעבר לאופק, אלא כתוצאה צפויה קרובה, הן נופלות לזרועות הייאוש" (שם, ע' 21).

הסכנה הגדולה ביותר נשקפת מאומות הנמצאות על סף חולשה, כשעדיין יש להן מה להרוויח מלחימה, אך הן סבורות כי ההזדמנות הנוכחית היא האחרונה שלהם. אז, הן אמורות להתנהג בצורה מטורפת במאמץ נואש להשיג ניצחון, לפני שחלון ההזדמנויות ייסגר (שם, עמ' 134, 120).

מבחינה זו, "הדם זורם ביחס הפוך לתקווה לניצחון"! (שם, ע' 129). אולם, ברגע שאין להן מה להרוויח, הן מסכינות עם גורלן בשלווה נרגנת (שם, ע' 134).

[בתמונה משמאל: כריכת הגרסה העברית לספרו של דויד פ' גולמן ("שפנגלר"), "ציוויליזציות גוועות", שראה אור בשנת 2013, בהוצאת סלע מאיר. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

מהם האינטרסים הלאומיים של ישראל?

לדוגמה, האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל יכולים להיות:

  • הבטחת קיומה, שלמותה, פיתוחה וזכויותיה הריבוניות של מדינת ישראל;
  • שמירת הצביון היהודי של המדינה;
  • השגת השלמה ערבית עם קיום מדינת ישראל במתכונתה הנוכחית;
  • שימור הכלכלה צומחת, חופשית ומשגשגת;
  • רווחה חברתית, צמצום פערים חברתיים, הקהיית שסעים ושיפור איכות החיים בפריפריה;
  • הבטחת תשתיות אנושיות (חינוך) ופיזיות (תחבורה, מבנים ציבוריים, מים ועוד) ברמה מערבית;
  • שמירה על משאבי המדינה ופיתוחם;
  • הורדת סוגיית הפליטים הפלסטינים מסדר היום הבינלאומי.

[לקובץ מושגי היסוד של הביטחון הלאומי, לחצו כאן] [למאמר: 'מהם האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל?', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על 'מאבק העוצמה במערכת', לחצו כאן]

מקורות

88 thoughts on “פנחס יחזקאלי: אינטרסים לאומיים – אינטרסים חיוניים

 1. Pingback: מיקי ארליך: כשהאליטה הצבאית חוברת לאליטות האזרחיות – צ'ילה כמקרה בוחן כשהאליטה הצבאית חוברת לאליטות האזרחיות - צ'ילה כמקרה בוחן- פרופ' מיקי

 2. Pingback: מיקי ארליך: מהפכת אוגוסטו פינושה – מלחמת השחרור של אליטת ההון הצ'יליאנית - ייצור ידע

 3. Pingback: פנחס יחזקאלי: ההתנתקות מרצועת עזה – שיעור באסטרטגיה ההתנתקות מרצועת עזה - שיעור באסטרטגיה- ד"ר פנחס יחזקאליייצור ידע ייצור ידע

 4. Pingback: פנחס יחזקאלי: ההתנתקות מרצועת עזה – שיעור באסטרטגיה ההתנתקות מרצועת עזה - שיעור באסטרטגיה- ד"ר פנחס יחזקאליייצור ידע ייצור ידע

 5. Pingback: פנחס יחזקאלי: ליבי על חסידי הנורמליזציה… - ייצור ידע

 6. Pingback: פנחס יחזקאלי: ליבי על חסידי הנורמליזציה… - ייצור ידע

 7. Pingback: פנחס יחזקאלי: חלם השגרירויות הישראליות במדינות ערב - ייצור ידע

 8. Pingback: גרשון הכהן: השלום בהגיון דמי חסות - ייצור ידע

 9. Pingback: גרשון הכהן: על דעיכת הממלכתיות בעידן של משפטנים - ייצור ידע

 10. Pingback: גרשון הכהן: על דעיכת הממלכתיות בעידן של משפטנים - ייצור ידע

 11. Pingback: גרשון הכהן: ממשלה חדשה - ציפיות לדרך חדשה - ייצור ידע

 12. Pingback: גרשון הכהן: ממשלה חדשה - ציפיות לדרך חדשה - ייצור ידע

 13. Pingback: אלי בר און: לשם מה תקע גנץ אצבע לעינם של היוונים? - ייצור ידע

 14. Pingback: אלי בר און: לשם מה תקע גנץ אצבע לעינם של היוונים? - ייצור ידע

 15. Pingback: פנחס יחזקאלי: הימורי מדיניות והתרבות האסטרטגית הישראלית - ייצור ידע

 16. Pingback: פנחס יחזקאלי: הימורי מדיניות והתרבות האסטרטגית הישראלית - ייצור ידע

 17. Pingback: אלי בר און: אין מה להתלהב מתוצאות מבצע 'עלות השחר' - ייצור ידע

 18. Pingback: אלי בר און: אין מה להתלהב מתוצאות מבצע 'עלות השחר' - ייצור ידע

 19. Pingback: מרדכי קידר: האינטרס האמריקני ותחושת הבגידה הסעודית - ייצור ידע

 20. Pingback: מרדכי קידר: האינטרס האמריקני ותחושת הבגידה הסעודית - ייצור ידע

 21. Pingback: מרדכי קידר: גיל תמרי פגע באופן אנוש באינטרסים הלאומיים של סעודיה וישראל - ייצור ידע

 22. Pingback: גרשון הכהן: אין ממשל אפקטיבי בלי היכולת לפעול בתודעת חירום! - ייצור ידע

 23. Pingback: פנחס יחזקאלי: הסכמי ההגנה לא עזרו - הבריטים והצרפתים בוגדים בצ'כוסלובקיה - ייצור ידע

 24. Pingback: אבי הראל: הסכם ריבנטרופ-מולוטוב והשפעתו על המדיניות הרוסית בימינו - ייצור ידע

 25. Pingback: מושגי יסוד בביטחון הלאומי באתר ייצור ידע - ייצור ידע

 26. Pingback: גדעון שניר: אגו ומלחמה - ייצור ידע

 27. Pingback: פנחס יחזקאלי: פוטין מול זלנסקי - דילמת המנהיגות - ייצור ידע

 28. Pingback: פנחס יחזקאלי: מה בין ולדימיר פוטין לאדולף היטלר? - ייצור ידע

 29. Pingback: פנחס יחזקאלי: מה בין ולדימיר פוטין לאדולף היטלר? - ייצור ידע

 30. Pingback: פנחס יחזקאלי: מה בין ולדימיר פוטין לאדולף היטלר? - ייצור ידע

 31. Pingback: פנחס יחזקאלי: הצלחת היתר של מנסור עבאס - ייצור ידע

 32. Pingback: פנחס יחזקאלי: הצלחת היתר של מנסור עבאס - ייצור ידע

 33. Pingback: גרשון הכהן: בין מגבלותיו של הבורא לתורת הביטחון הלאומי - ייצור ידע

 34. Pingback: גרשון הכהן: מצעד הדגלים בירושלים - מאבק לריבונות - ייצור ידע

 35. Pingback: גרשון הכהן: מצעד הדגלים בירושלים - מאבק לריבונות - ייצור ידע

 36. Pingback: פנחס יחזקאלי: ההתנתקות מרצועת עזה - שיעור באסטרטגיה - ייצור ידע

 37. Pingback: פנחס יחזקאלי: מהם האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל? - ייצור ידע

 38. Pingback: פנחס יחזקאלי: האם הייתה ליפן דרך שלישית בין ארצות הברית לרוסיה? - ייצור ידע

 39. Pingback: פנחס יחזקאלי: מוסר וצביעות ביחסים בין לאומיים - ייצור ידע

 40. Pingback: גרשון הכהן: איזו הכשרה צריכים פקידי ממשל בכירים לקבל? - ייצור ידע

 41. Pingback: גרשון הכהן: איזו הכשרה צריכים פקידי ממשל בכירים לקבל? - ייצור ידע

 42. Pingback: ההתנתקות מרצועת עזה - שיעור באסטרטגיה - ייצור ידע

 43. Pingback: ההתנתקות מרצועת עזה - שיעור באסטרטגיה - ייצור ידע

 44. Pingback: גדעון שניר: סערת נאום "נורמליזציה או סיפוח" - ייצור ידע

 45. Pingback: יוסי בן ארי: ביטחון לאומי - מושגי יסוד ויישומם - ייצור ידע

 46. Pingback: גרשון הכהן: השלום בהגיון דמי חסות - ייצור ידע

 47. Pingback: דב תמרי: פרדוקס ההתגוננות מאיומים - ייצור ידע

 48. Pingback: דב תמרי: פרדוקס ההתגוננות מאיומים - ייצור ידע

 49. Pingback: יוסי בן ארי: בטחון לאומי - מושגי יסוד וישומם - ייצור ידע

 50. Pingback: יוסי בן ארי: בטחון לאומי - מושגי יסוד וישומם - ייצור ידע

 51. Pingback: מהם האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל? - ייצור ידע

 52. Pingback: מהם האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל? - ייצור ידע

 53. Pingback: הסכמי ההגנה לא עזרו: הבריטים והצרפתים בוגדים בצ'כוסלובקיה - ייצור ידע

 54. Pingback: הסכמי הגנה והאפקטיביות שלהם באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

 55. Pingback: הסכמי ההגנה של פולין עם צרפת ובריטניה: מה אפשר ללמוד מזה? - ייצור ידע

 56. Pingback: אלי בר און: האם פני איראן למלחמה? - ייצור ידע

 57. Pingback: גרשון הכהן: סיפוח יישובים ביו"ש: אינטרס לאומי - ייצור ידע

 58. Pingback: גרשון הכהן: סיפוח יישובים ביו"ש: אינטרס לאומי - ייצור ידע

 59. Pingback: מוסר וצביעות ביחסים בין לאומיים - ייצור ידע

 60. Pingback: גרשון הכהן: מיכה גודמן ואני - ייצור ידע

 61. Pingback: גרשון הכהן: איך זה כשטיל אחד מעז... - ייצור ידע

 62. Pingback: יורם מיטל: נקודות מבט ערביות ביחס לעימות הישראלי-פלסטיני - ייצור ידע

 63. Pingback: פרופ' יורם מיטל: נקודות מבט ערביות ביחס לעימות הישראלי-פלסטיני - ייצור ידע

 64. Pingback: יצחק אדיג'ס: גם גמישות וגם שליטה... - ייצור ידע

 65. Pingback: גרשון הכהן: הרחבת ההתיישבות ביו"ש - מרכיב מרכזי במענה לטרור - ייצור ידע

 66. Pingback: גרשון הכהן: מפת האינטרסים הלאומיים ביהודה ושומרון - ייצור ידע

 67. Pingback: 'שתי מדינות לשני עמים' זה עזה... - ייצור ידע

 68. Pingback: גרשון הכהן: אמור לי מי מתנגדיך ואומר לך מהי דרכך! - ייצור ידע

 69. Pingback: החילוץ מסוריה: מוסר ללא גבול? - ייצור ידע

 70. Pingback: גרשון הכהן: האסטרטגיה של בנימין נתניהו - ייצור ידע

 71. Pingback: זהירות: דמורליזציה! - ייצור ידע

 72. Pingback: חזרנו לפטפוטי ה'מומחים'... - ייצור ידע

 73. Pingback: מה שווים הסכמים? - ייצור ידע

 74. Pingback: גרשון הכהן: אז מה עושים עם עזה? - ייצור ידע

 75. Pingback: על ריבונות ולגיטימציה בינלאומית - ייצור ידע

 76. Pingback: למה ישראל לא רוצה? - ייצור ידע

 77. Pingback: גרשון הכהן: מלכוד מיכה גודמן - ייצור ידע

 78. Pingback: גרשון הכהן: בין חמאס לאבו מאזן - ייצור ידע

 79. Pingback: גרשון הכהן: מדינה פלסטינית מסוכנת יותר מאיראן - ייצור ידע

 80. Pingback: גרשון הכהן: האינטרסים הלאומיים שלנו ביהודה ובשומרון - ייצור ידע

 81. Pingback: גרשון הכהן: האינטרסים הלאומיים שלנו ביהודה ובשומרון - ייצור ידע

 82. Pingback: גרשון הכהן: סכנת תכנית הגנרל ג'ון אלן - ייצור ידע

 83. Pingback: מהם האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל? - ייצור ידע

 84. Pingback: מהם האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל? - ייצור ידע

 85. Pingback: עוצמה - מילת מפתח - ייצור ידע

 86. Pingback: מה צריכה להיות האסטרטגיה הישראלית מול הפלסטינים? - ייצור ידע

 87. Pingback: מה צריכה להיות האסטרטגיה הישראלית מול הפלסטינים? - ייצור ידע

 88. Pingback: מה צריכה להיות האסטרטגיה הישראלית מול הפלסטינים? - ייצור ידע

Comments are closed.