אזור אסור לטיסה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Defence Images לאתר flickr]

אזור אסור לטיסה (וגם, סגר אווירי; No-fly zone או NFZ) הוא איסור כניסת מטוסים למרחב אווירי של אזור מסוים או מדינה, באיום שיופלו אם יעשו כן. לעתים, צעד כזה פוגע בריבונותה של המדינה שבה מתקיים הסגר. פעמים אחרות הוא נועד דווקא להגן עליה מפני התערבויות זרות. הכרזה כזו פוגעת גם פגיעה כלכלית בחופש התנועה האווירית המסחרית. לעתים, מוכרז אזור כזה על בסיס החלטת מועצת הביטחון, ולעתים על ידי מעצמה או קבוצת מדינות.

מקורות והעשרה