ועדת וויקרשאם

וויקרשהאם

[בתמונה: ראש הוועדה, ג'ורג' וודוורד וויקרשהאם]

ועדת וויקרשאם (‘Wickersham Commission’) הייתה ועדת החקירה הראשונה שהוקמה השחיתות המשטרתית. היא הוקמה על ידי נשיא ארצות-הברית לשעבר, הרברט קלרק הובר, בעקבות תלונות קשות על סטייה  ושחיתות משטרתיים, ופעלה בין השנים 1929 עד 1931.

בראש הוועדה הוצב ג'ורג' וודוורד וויקרשהאם (George W. Wickersham) (1936-1858), לשעבר התובע הכללי של ארצות הברית.

דוח הוועדה ציין כי בארצות הברית פשתה תרבות של ביזוי החוק: אזרחים רבים היו מבזים בגלוי את החוק, ולעתים קרובות אף התגאו בכך. אבל מצד שני, הוועדה הציפה בין היתר את תופעות השימוש המשטרתי בכוח מופרז כלפי אזרחים ונחקרים ואת השחיתות המשטרתית ב"קדרה הפוליטית" של ראשי הערים.

הוועדה גם ציינה את הבעיה של אכיפה לא אחידה על ידי המדינות השונות - והמליצה על מתן יכולת אכיפה לדרג הפדרלי.

העשרה