שרית אונגר-משיח: כיצד מתרגמים תרשים זרימה לרשת תהליך?

קיימות שתי דרכים של הצגה ויזואלית של תהליכי עבודה: בתרשים זרימה (הדרך הפשוטרה יחסית) וברשת (הדרך המורכבת יותר). במאמר הזה אמחיש לכם כיצד נתרגם תרשים זרימה לרשת תהליך, לצורך ניתוחו כרשת במערכת ONA...