גרשון הכהן: אהוד ברק ותעמולת גדר ההפרדה

אהוד ברק האשים את ממשלת נתניהו בטענה, שממניעים פוליטיים היא נמנעת מסגירת הפרצות בגדר ההפרדה. כדאי שיעיין בספרו של יצחק טבנקין ז"ל, המנהיג הדומיננטי של הקיבוץ המאוחד, שכתב את הדברים הבאים: "מגוחך לחשוב שערבי השונא אותנו ורוצה להרוג בנו, יחדל לפעול נגדנו, אם אך נציב גבול בינו לביננו: זה יהיה גבול דמים, אשר יזין שנאה ללא גבול״...

גרשון הכהן: מי ומה השתנה בטלטלת מלחמת ששת הימים?

החלומות החדשים שהתהוו עם המלחמה, הם כנראה, לא כל כך כפי שנוהגים להציג, חלומותיהם של אנשי גוש אמונים, שביטאו למעשה המשך רציף לתפיסה החלוצית של תנועות ההתיישבות, אלא חלומותיהם החדשים של בני מפלגות הפועלים, שהחליפו בעשורים האחרונים אתוס חלוצי מהפכני, בשקיקה לנורמליות מערבית ליברלית. נדרש אם כן, עיון מחודש וביקורתי בסיפור שאנו מספרים על מה שהשתנה ומי שהשתנה.