לואית שגב: ניהול סיכונים בשרשרת אספקה מהו?

איכות המוצר ומועד אספקתו אינם תלויים עוד בלעדית, בידיו של יצרן, גדול ככל שיהיה. מילת המפתח בהקשר זה היא שרשרת אספקה או מערכת אספקה: המערך המורכב של שותפים, ספקים וקבלני משנה, שכמו בשרשרת תלויים זה בזה. כשל באחת מחוליות השרשרת 'תקריס' את המערכת כולה...

לואית שגב: שרשרת אספקה וניהולה

שרשרת אספקה מוגדרת כמערכת עתירת ידע, מתואמת ומורכבת של ארגונים, אנשים, פעילויות, מידע ומשאבים, המעורבים באספקת מוצר או שירות מהספק עד ללקוח. פעילות זו דורשת תכנון, תחזוקה ומעקב כוללת שיטתיים; ובעיקר: יכולת התאמה דינאמית לשינויים בסביבתה המשימתית ובסביבתה הכללית של השרשרת.