פנחס יחזקאלי: הוצאה להורג בשריפה – השיטה האכזרית מכולן?

במקורותינו, הוצאה להורג בשריפה היא אחת ממה שמכונה ארבע מיתות בית דין. משמע, ארבע שיטות של הוצאה להורג שבאמצעותן מתבצע עונש מוות. על פי הגישה המקובלת במשנה, שריפה היא השיטה השנייה האיומה מכולן (אחרי סקילה). על פי שיטתו של רבי שמעון, היא האיומה מכולן, ולא בכדי...

מגה-פיגוע בהתארגנות עצמית

גל ההצתות ששוטף אותנו בימים אלה של סוף נובמבר 2016, יצר, מול עינינו הנדהמות, המחשה מפחידה - אך רבת הוד - של תורת הכאוס: בלי יד מכוונת ובלי תכנון אסטרטגי נוצר לו מעצמו מגה-פיגוע יוצא דופן: פרפר קטן שקשק בכנפי האש שלו, וגרם לבערה רבתי. בהתחלה היה זה, מן הסתם, צירוף מקרים של אש ועוד אש ועוד אש - במתכוון או בשוגג - שיצרו מסה קריטית של התהוות. מרגע שההתהוות זוהתה, ולובתה על ידי הרשתות החברתיות, נוצר גל של מציתים. זו העוצמה המדהימה של כוח ההתארגנות העצמית. מעין שד, שמרגע שהוא יוצא מן הבקבוק, הוא בלתי ניתן לעצירה...