הרן פינשטין: "אתה יכול להגיע לתפקיד נשיא בית המשפט העליון בלי דוקטורט!"

גם קודמיו בתפקיד של הנשיא שמגר היו שופטים מן השורה; ולא פרופסורים תאורטיים אקדמיים: הנשיאים זמורה, אולשן, אגרנט [בעל תואר פרופסור], זוסמן וכהן. הנשיא שמגר יחד עם השופטים הנ"ל לא נתנו לתיאוריה, לאקדמיה ולפרופסורה לנתק אותם מן המציאות. הם גם הבינו כי כתיבה קצרה ועניינית היא הדרך הנכונה לשפוט...