הרן פינשטין: קשה – אבל מחויב המציאות

מאז שעמדתי על דעתי לפני עשרות שנים, אני מחרים כל דבר גרמני. לא קונה מוצרים גרמניים, לא נוסע לגרמניה, לא מדבר בפומבי בגרמנית ושונא את ההיסטוריה המודרנית של העם הזה. אני גאה להיות אחד המרצים המעטים - לצערי- המלמד את משפט אייכמן ימ"ש , ולהבדיל אלפי הבדלות, את פרשת "משפט קסטנר". אבל, הנאום של נשיא גרמניה בטקס שבעים וחמש שנה לשחרור אושוויץ, הזיז אצלי משהו...