פנחס יחזקאלי: 'רעשים' בעבודתן של מערכות ציבוריות

'רעש' בעבודתה של מערכת מורכבת הוא הפרעות והטעיות - מכוונות ושאינן מכוונות - במהלך עבודתה, שעלולות לפגום בתהליכי קבלת ההחלטות שלה, על הנזקים הנלווים לכך...