פנחס יחזקאלי: הוצאה להורג ברעל – הומאני זה לא!

מסתבר שגם במקרה של זריקת הרעל כמו של הכיסא החשמלי, "הדרך לגיהינום" - במקרה זה של הנדונים למוות - "רצופה כוונות טובות..." תומכי הזריקה ביקשו לייצור כלי הריגה הומניטרי... הם קיבלו, בפועל, מכשיר עינויים משוכלל...