פנחס יחזקאלי: להיות בן חסות – 'דימי' – בארצנו…

בעקבות הפיגוע במתפללי בית הכנסת בירושלים, בליל שישי, ה- 27 בינואר 2023, תיעדו עצמם ערבים בטיק טוק רוקדים בזים ולועגים ליהודי במעלית בית החולים. מאיפה נובע הבוז והלעג? התופעות הללו מוכרות היטב לבני עדות המזרח. יש להן שורשים המושרשים היטב באסלאם - שהוא איננו רק דת אלא גם מסורת ותרבות ודרך חיים - והן רלוונטיות לתחום היחסים שבין אדם לחברו, כמו גם ליחסים הבינלאומיים בינינו לבין העולם הערבי!