גרשון הכהן: האם אנחנו פוחדים מקצינים חדורי להט פנימי?

האם אנו פוחדים מקצינים חדורי להט פנימי? הסוגיה הזו עלתה בדברים שנשא האלוף גרשון הכהן באזכרה ל"דוב הבלונדיני", יעקב גרנק, איש הלח"י שהיה למפקד נועז בצה"ל ונפל בקרב האחרון של מלחמת העצמאות על עוג'ה אל-חפיר (ניצנה של היום), ואני מביא אותם מפי אומרם...

יוסי היימן: קידום באמצעות וועדות מינויים

זהו חוברת מסדרת: "נייר עמדה", שפורסמה ע"י המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל, ביוני 2007. המסמך מתאר את שיטת הקידום והמינויים בארגונים הצבאיים, ואת חולשותיה. הוא מציג רעיון מחולל: לסמן אלטרנטיבה לשיטת קידום הקצינים ושיבוצם במשטרת ישראל, בצה"ל ובארגוני הביטחון האחרים, ביחס לשיטה הנהוגה כיום. המחבר, תת אלוף יוסי הימן, שימש בזמן כתיבת המסמך כמדריך במכללה לביטחון לאומי, צה"ל. היה בעבר קצין חיל רגלים וצנחנים ראשי בצה"ל (2006-2003), מפקד אוגדה (2005) ומפקד בית הספר לקצינים (2003-2001).