ליטל אבוקסיס: שתי פניה – הטובים והרעים – של הקליקה הארגונית

הציג בפניכם את שתי פניה - הטובים והרעים - של הקליקה הארגונית, דרך שני מקרי בוחן. בשניהם מביאה הקליקות הסגורות לחורבן ולקריסה; אולם במקרה הבוחן השני, ניתן לראות גם את החדשנות, היצירתיות והיוזמה, שעוררו הקליקות הפתוחות...

יחזקאלי ואונגר-משיח: ממגורה ארגונית (סילו) – מלכודת המידע והידע של הארגון

ממגורה - או סילו (Silo) בלעז - היא מבנה לאחסון חומרים. הדימוי הזה משמש אותנו בביטוי הארגוני סילו, שמשמעותו, חלק מבודד במערכת מורכבת, שבתוכו 'נלכדים' ידע ומידע, ואינם משותפים עם יתר חלקי הארגון. כיוון שהארגון אינו יכול להגיע אל הידע המידע הזה ולעשות בו שימוש בזמן אמת; והוא 'מתייבש', ומאבד את הרלוונטיות שלו...  

שרית אונגר משיח: 'קליקה פתוחה' מול 'קליקה סגורה'

קליקה (Clique) היא קבוצה בארגון (group): תת מערכת בתוך ארגון (שניים או יותר אנשים המקיימים אינטראקציה חברתית); חבריה חולקים מטרה משותפת ומקיימים תלות הדדית ביניהם. ניתן לחלק קליקות לשתי קבוצות עיקריות: 'סגורות' ו'פתוחות'...