אמציה חן: חשיבותם של לקחים

סביר להניח כי לאחר ירי טיל הנ"ט על האוטובוס ליד כפר עזה, הורה המטכ"ל/פדם/ ואו פיקוד העורף, לתת מענה להגנת הרכבת וכלי רכב בקטע החשוף - מה שהוביל לתכנון ולתקצוב הפרויקט. אלא מאי. בעוד מקבלי החלטות ממתינים לכסף (שלא הגיע), ניצל החמאס את הפקרת הטיפול במקטע, ירה טיל "קורנט" לעבר מכוניתו של משה פדר הי"ד שנהרג...