עופר בורין: מיהם הקורבנות בני ימינו?

מנהג הצום מעמיד אותנו על הצורך לעשות את "חשבון הנפש" גם כאשר הגוף דורש את מזונו. המנהג דורש מאתנו, להגיע לרמת מודעות נפשית כזו, שבה "חשבון הנפש" יגבר על עינוי הגוף, ויאפשר לנו להיות נקיים מהבלי הגוף כשאנחנו מביטים במראה ובודקים אם ראויים אנו לשנה נוספת ב"גן בעדן" המכונה "כדור הארץ"...

אבי הראל: מתי חל צום תשעה באב?

השאלה מתי חל צום תשעה באב היא לכאורה טריוויאלית, היות ולפי המסורת המקובלת, חורבן שני המקדשים היה בתשעה באב, ולא היא. לגבי חורבן בית ראשון, ראינו שקיימות שתי מסורות שונות לגבי תאריך חורבנו, שביעי או עשירי באב. לגבי המקדש השני תאריך חורבנו הינו עשירי באב, על פי עדותו מהשטח של יוסף בן מתתיהו...