פתיחות ניהולית ומעורבות עובדים באתר ייצור ידע

שני הקריטריונים שבאמת "עושים את ההבדל" בין ארגון בריא לארגון שאינו כזה, הם פתיחות ניהולית ומעורבות עובדים. בין שני המושים יש קשר ישיר כיוון שפתיחות ניהולית היא תנאי למעורבות עובדים. שני הקריטריונים ניתנים לאבחון ולשיפור בעזרת ניתוח רשתות ארגונית. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות פתיחות ניהולית, מעורבות עובדים והשלכותיהן, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!