קובי ביטר: מדוע החרדים/דתיים לא משתתפים במפקד האוכלוסין?

פרשת השבוע מתחילה בציווי של הקב"ה למשה לספור (לפקוד) את בני ישראל. כידוע חל איסור לספור את בני ישראל והמקרים היחידים בהם נספרו בני ישראל היה בעקבות אסונות שקרו בעם. לכן עד היום, אנו רואים התנגדות מצד גורמים חרדים להשתתף במפקד הארצי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה...

אבי הראל: הראני נא את כבודך

הרמב"ם הושפע מתורת השלילה של חכמי האסלם, בהקשר להגדרת האל, והיה מודע גם לשיטותיהם של קודמיו היהודים, אולם הוא הציג דרך עקבית ושיטתית עמוקה וחריפה יותר מכל ההוגים שקדמו לו בימי הביניים. לפי הרמב"ם, היתרון בהשגה של האל על דרך השלילה גדול על כל דרך השגה אחרת...

אבי הראל: השונה והשווה בין מעשה העגל לבניית המשכן

הדמיון בין מעשה העגל לבין מעשה בניית המשכן, הביא חוקרים רבים לפקפק בתאוריה כי שני הסיפורים הללו נכתבו בידי סופרים שונים. הן סיפור המסגרת, והן המילים המנחות בהם מראים כי ניתן לייחס אותם לכותב מקראי אחד, שכתבם באופן דומה ברצף. הדמיון בין שני הסיפורים הללו מתחדד עוד יותר כאשר אנו משווים את מעשה העגל לסיפור של עשיית האפוד על ידי גדעון...

פרשת 'כי תשא' וחטא העגל באתר 'ייצור ידע'

חטא העגל או מעשה העגל (Golden calf) הוא החטא האולטימטיבי: עבודה זרה. וכמו כל פרדוקס טוב במערכת מורכבת, אחרי קרבה חסרת תקדים, בין עם ישראל לבוראו במעמד מתן תורה, מגיע מהפך, חסר תקדים גם הוא... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות חטא העגל, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...