עופר בורין: תהילים, פרק נד – זבח נדבה

דויד מודה לאלוהים על הצלתו מיד שאול באמצעות זבח מיוחד  -  זבח נדבה... בהחלט עדיפה נדבה על שחיטה של עוד איזו חיה כתודה לאלוהים. דויד מסמן את הדרך לחיסול מנהגי הקורבנות בבית המקדש שאותו טרם בנה! ובימינו – אנא, אם חייבים אתם להעלות תרנגול לכפרה, תנו במקום זה נדבה!