עופר בורין: תהילים, פרק יד – אחד

נראה כאילו הנחת הבסיס של כותב המזמור היא, שכדי שאנשים יעשו טוב נדרשת להם נוכחות של אלוהים. נוכחות של פחד או יראה מאלוהים. בעיני, אמונה כזו באלוהים, המצפה לשכר ועונש מידיים, היא רמה נמוכה של אמונה...