פנחס יחזקאלי: ליבי על חסידי הנורמליזציה…

מדהים שאחרי יותר משבעים שנות עצמאות, לא מבין כמעט איש באליטה התקשורתית והפוליטית שלנו מהי "פרדיגמת חשיבה מזרחית - ערבית" ומהו האינטרס הישראלי האמיתי במזרח התיכון, ומבזה את עצמה ואותנו!