גרשון הכהן: על דעיכת הממלכתיות בעידן של משפטנים

אנו, האמונים היום על "שלטון החוק" מתקשים להבין, מדוע הדגיש בן גוריון את הניגודיות שבין החוק למעשה; אולם בן גוריון הבין כי מדינה כישות דינאמית, המדינה היהודית, תתנהל תמיד בין מתחים, ויקשה מאוד עלינו להישאר ממלכתיים בעולם של משפטנים. במושג הממלכתיות הוא ביקש פתח מילוט מקיבעון החוק והנהלים, תוך הדגשת הצורך לזכור תמיד, כי החוק אמור לשרת את האינטרסים הלאומיים. לא להיפך!

יאיר רגב: עורכי דין בחדרי החקירות

"הכוח משחית" - קבע ההיסטוריון הבריטי, לורד אקטון - "וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט". אמר, וידע מה אמר, ואין טוב יותר מאירוע זיוף החקירה על ידי שוטר במשטרת בת ים, שהקליט  חקירה, שניהל לכאורה עם חשוד, למרות שבאותה העת היה מאושפז בבית החולים... האירוע הזה הינו קדימון מצוין להצעת החוק המתגבשת, לקביעת זכותו של חשוד לדרוש נוכחות עורך דין בעת חקירתו...