בינה קולקטיבית? מה הציבור יודע על הקורונה, שהמומחים אינם יודעים?

ישראל שוברת שיאי הידבקות עולמיים בקורונה; המומחים מזהירים ומזהירים; והציבור לא שם קצוץ. הפוליטיקאים – שמריחים מה הציבור שלהם חושב – לא שמים קצוץ גם. מה הציבור יודע שהמומחים אינם יודעים? האם הציבור הולך בעיניים עצומות לעבר התהום; או שיש איזושהי בינה קולקטיבית שמנחה אותו לזלזל בהנחיות המומחים?