פנחס יחזקאלי: רומל בטוברוק – הניסיון הוא לפעמים מורה גרוע!

שבוי בניסיון סאן ולרי - שנה לפני כן - ראה רומל כיצד זורמים האוסטרלים והבריטים אל טוברוק; וכיצד אניות רבות מפליגות אליהם לנמל הקטן; והיה בטוח שהוא מבין היטב את דפוס ההתנהגות שלפיו: הבריטים מבקשים להימלט דרך הים, כמו שעשו, שוב ושוב עד היום. השאלה היחידה, בעיניו הייתה, האם יצליחו לארגן בזמן דנקירק שנייה...