יצחק אדיג'ס: מיהי ’הנפש התאומה’ שלכם?

נפש תאומה אמור, לכאורה, להיות מישהו שהוא שידוך מושלם. מישהו איתו לא יהיה לנו שום קונפליקט. מישהו שמבין אותנו, ושאנחנו מבינים אותו באופן מלא, וללא מאמץ. אבל האם קיים אדם כזה במציאות? הרי אם קיים אדם מושלם כזה בשביל מה הוא צריך אותנו? הוא הרי מושלם. לא?