סוזי בן ברוך: נערות בסיכון – התייחסות היסטורית ועכשווית

 לצערנו, זוהי שעתם היפה של  עבריינים בכלל ועברייני המין בפרט; ושעתם הקשה והמסוכנת של הקרבנות התמימים. אז אנא, ילדים והורים: עיינו נא בפרסומים של יחידת מאור, מוקד 105 והיוועצו עימם (קוו ישיר) ללא מורא או מחסום. הם נועדו לכך!