ניהול נשי באתר ייצור ידע

ניהול נשי הוא בעל מאפיינים שונים מניהול גברי; ובעולם דינאמי, משתנה במהירות, הוא מתגלה כבעל יתרונות ממשיים על הניהול הגברי. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות ניהול נשי והשלכותיו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

רקפת ששון: יתרונות הניהול הנשי

'ניהול נשי' (Feminine style of management) הוא שם כולל לדפוס ניהול, השונה מדפוס 'הניהול הגברי', שעושה שימוש ב'תכונות נשיות' מובהקות' לטוב ולרע. אדגיש: ניהול נשי אינו טוב יותר מניהול גברי. הוא שונה ממנו. למרות שמו, הוא אינו מאפיין רק מנהלות-נשים, אלא שיטת ניהול: יש מנהלים גברים המנהלים בדפוסי ניהול נשי; ולהיפך: מנהלות המאמצות דפוסי ניהול גבריים. שיטת הניהול הזו עדיפה לסוג ארגונים מסוים, ופחות טובה לאחרים...