אלעד רזניק: למה האיראנים פורסים את הטק"ק בכל המרחב?

מי שלא מצליח להבין, למה האיראנים פורסים טק"ק בכל המרחב, שיחשוב על משקל סגולי - השמדת הטילים הכבדים של חיזבאללה בפתח מלחמת לבנון השנייה. ריכוז הטילים מקל על השמדתם ולהיפך. פיזורם - בעיקר במקומות רחוקים מישראל כתימן - הופך מבצעים כמו משקל סגולי לבלתי אפשריים...