אלי בר און: ציבוריות שתקועה בהכחשה…

הציבוריות שלנו תקועה עדיין חזק במרחב ההכחשה. גם המנהיגות המדינית והביטחונית שלנו נמצאת עדיין עמוק שם. ברור לכל בר דעת, כי בהוראה אחת מטהרן לביירות, יפתחו שערי הגיהינום. חיינו כאן יכולים להיהפך לסיוט, כאשר עשרות אלפי רקטות וטילים - חלקם כבדים מאוד חלקם כבר מדויקים מאוד - ינחתו על מרכזי האוכלוסייה שלנו...