אלון שוורץ: המרחב הדיגיטלי חזר והוא כאן כדי להישאר – חלק שני

אנו נמצאים בעידן שבו יש עירוב בין מציאות לדמיון באופן בולט. זהו עידן, שבו מושג האמת משתנה ומאבד מיכולתו לקשור בין מחשבה סובייקטיבית לקיום אובייקטיבי במציאות. אנחנו נמצאים בתחילת דרכו של עולם, המשתנה בהתאם לרצונות ולצרכים האישיים שלנו או של מי שישלטו בטכנולוגיה...