שלום פליסר: להם מותר הכל…

מאורעות תשפ"א בערי ישראל גרמו - בניגוד לפעמים קודמות - למרירות רבה בקרב הרוב היהודי בישראל. רבים מהיהודים סרבו לקבל את הטיעונים הרגילים של שיח הזכויות והקיפוח, וראו באירוע מרד במדינת ישראל ברגעי החולשה הקשים שלה. אתר ייצור ידע מתעד למען תיעוד התקופה הזו, מאמר ששותף על ידי ד"ר שלום פליסר...

אבי הראל: הסתירה בין ספר ויקרא לספר יחזקאל, והמרד ברומאים

השוני בין המקרא לספרי הנביאים, מביא את חז"ל לרעיון לוותר, על ספר יחזקאל, הסותר את דברי המקרא. ברגע האחרון הוא ניצל בידי חנניה בן חזקיה, היה תנא מבית שמאי, שדרשותיו בנושא הסתירות לא נשתמרו. סביר להניח, שאותו תנא רצה לשמר את ספר יחזקאל על אף מגרעותיו, היות ויש בו מסרים של עוצמה וגאולה הנחוצים מאוד לאידאולוגיה של בית שמאי, התומכת במרד ברומי.