דילמת המרדפים המשטרתיים

המרדף המשטרתי (police chase) מהווה, פעמים רבות , את שיא העלילה בסרטי המשטרה. זהו אקט המביא לידי הקצנה את מחויבות השוטר לתפקידו, ואת המתח העניין והסיכון הגלומים בתפקיד הזה. הסרטים גם ממחישים לא מעט את המחירים המתלווים למרדף: הרס סביבתי, פגיעה ברכבי אזרחים עד כדי הריגתם והרס סביבתי. דוגמה כזו הייתה במהלך השבת של ה- 5-4 בנובמבר, כאשר שני אזרחים תמימים נהרגו במהלך מרדפים עם רכבי משטרה. המשטרה מנסה בהתפתלויות ניסוחיות, כאלו ואחרות, להקל מעל העמימות ולקבוע מסמרות, אולם מאמץ כזה בעולם של אי וודאות והחלטות מהירות הוא חסר סיכוי מלכתחילה. שוטרים נבחנים ומשלמים מחיר על מרדפים על פי מבחן התוצאה!