אברהם דור: מפעל המצפים בגליל

מפעל הקמת המצפים בגליל החל בסוף שנות השבעים של המאה העשרים. תוך עשור (1988-1978) הוקמו 52 יישובים חדשים, במתכונת של מצפים, בכל רחבי הגליל: גוש שגב, גוש תפן, גוש ציפורי וגוש צלמון. הסיבה העיקרית להקמת המצפים הייתה, המציאות הדמוגרפית בגליל. המונח מצפה אינו מגדיר צורת יישוב מסויימת, אלא מתייחס לתהליך ההקמה המיוחד של היישובים הללו, אשר הוקמו במהירות, בתשתית מינימלית, בתפרוסת גיאוגרפית רחבה, במוקדים רבים, אך עם אוכלוסייה מעטה, וללא תוכנית ברורה לגבי עתידם.