יחזקאלי ואונגר משיח: דנ"א שיתופי של מנהלים ועובדים

כולנו מכירים סיסמאות ארגוניות כמו: "עידוד הפתיחות הניהולית"; "עידוד תקשורת פתוחה"; "שיתוף פעולה" ו"מעורבות עובדים"; וכדומה. אבל, איך עושים את זה? "פירוק 'ממגורות'" (סילוס, קליקות); "הפיכת הארגון לאג'ילי"; וכדומה.

יחזקאלי ואונגר-משיח: ריבוי מנהלים בארגונים בישראל והשלכותיו

הפער בנתונים על אחוז המנהלים בארגון – בין ישראל למדינות מערביות - גדול מידי מכדי להסביר אותו בהטיה כזו או אחרת. דומה שיש פה גם נטייה תרבותית: ישראלים, מסתבר, לא אוהבים להיות מנוהלים, אבל יש להם צורך לנהל... ככל שיחס המנהלים גדול יותר גוברת הנטייה לסגירות ניהולית; ולחוסר מעורבות העובדים. התוצאות בהתאמה!

דפנה בר און-אופיר: על מקורות כוח וסמכות המורה

סמכות המורים על התלמידים - שמקורה בידע, או במה שמכונה, 'כוח מומחי' - הוחלפה בשוויון. לכן, ליכולת להשפיע נדרשים מקורות כוח אחרים. במילים אחרות, כיוון שהידע החינוכי והפדגוגי אינו נחלתם הבלעדית של מורים ומנהלי בתי ספר, הם כבר אינם יכולים להסתפק רק בכוח מומחי, ונדרשים להם מקורות עוצמה נוספים!