פנחס יחזקאלי: "לביית" את המהפכה הטכנולוגית – הטנק כמקרה בוחן

מהפכה טכנולוגית תמצה את היתרונות הגלומים בה רק בשינוי מקביל רלוונטי של תורת ההפעלה - הדוקטרינה. אחרת, הטכנולוגיה 'תבויית' לעשות 'עוד מאותו הדבר' בכלים טכנולוגיים מתקדמים - הטנק כמקרה בוחן...