הרן פינשטין: ככה לא בונים אמון. ככה מרחיקים אמון!

מדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת 2020 הוגש לנשיא המדינה ב- 11 בינואר 2021 על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה ובו 'הפתעה': 58% מהישראלים לא נותנים אמון בבית המשפט העליון. הרושם שלי היה כי אחוז חסרי האמון בערכאה זו גבוה יותר.