פנחס יחזקאלי: עצירה אופרטיבית היא חלק מכל מתקפה

עצירה אופרטיבית-מבצעית Operational) Pause) היא מעבר של כוח תוקף להגנה או למגננה בשטח אויב, קודם שהגיע התוקף לנקודת השיא של ההצלחה (לנקודת המיצוי). הכוח יעבור להגנה במקום ובשיטה, שיבטיחו לו שמירה על מירב הישגיו או יכולת לחדש את התקפתו, או שתיהן כאחד.