אבי הראל: בריאת העולם על פי הרלב"ג

ר' לוי בן גרשום (רלב"ג) המציא - בסוגיית סוגיית חידוש העולם או קדמותו - את המושג: 'חומר בלתי שומר תמונתו'. זהו סביל לחלוטין, שאין בו כול התרחשות (תנועה; זמן; וכדומה). הוא אינו מהווה סיבה אקטיבית לקיום העולם, אלא משמש כמצעו, כך שהסוברניות של האל נשמרת, והוא יכול לעשות שימוש בחומר פוטנציאלי זה לצורך בריאת העולם. מדובר בפלפול אבסורדי, שיכול לשכנע רק את מי שרוצה למצוא פתרון לבעיה התאולוגית של חידוש העולם או קדמותו בכול מחיר...