שי פינס: להטוטי אור וחושך

"ההבחנה בין האור ובין החושך אינה אבחנה פשוטה בין טוב ורע, אלא אבחנה בין שתי מהויות. מהויות אלו, אף על פי שנראות כהופכיות, אינן נאבקות זו בזו, כי אם מקיימות אינטראקציה; הן ממסגרות ומגדירות זו את זו, ומהאינטראקציה ביניהן נולדת האבחנה החדשה בין היום ללילה". האמן: שי פינס