יוני בייט: הפלסטינים בעקבות הכנענים…

סדרה זו עוסקת בנטייה של שליטים ערבים לחבר את עצמם ואת עמם להילת ההיסטוריה הקדומה והמפוארת של מדינותיהם. גם הפלסטינים, מסתבר, מתרפקים על הכנענים הקדומים, "שהישראלים רצחו בהם אז כפי שהם רוצחים היום"... קלסיקה של עיצוב תודעה!