נילי כהן רוכברגר: 'כאבי המאסר' של ציפי רפאלי

ציפי רפאלי - הסוכנת ואמה של הדוגמנית בר רפאלי - החלה לרצות מאסר בספטמבר 2020. אז, היא החלה לחוות את החוויה העגומה המשותפת לכל אסיר ואסירה ביומם הראשון במתקן הכליאה. המאמר מפרט את כאבי המאסר שעברה.

פנחס יחזקאלי: 'כאבי המאסר' של הסוהרים

קבוצת הסוהרים לכודה כבמלקחיים: בין ההנהלה מצד אחד והאסירים מצד שני, כאשר שתי הקבוצות מפעילות עליה לחץ רב ומקדמי שחיקה משמעותיים. כתוצאה מכך, היא מרגישה במידה רבה כלואה, כמו האסירים, וכמוהם היא סובלת מ'כאבי מאסר'.