תופעת הירידה מהארץ וחיבת הגולה באתר 'ייצור ידע'

תקציר: מאז הקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948 משמש המונח "ירידה" לציון הגירתם של ישראלים, ובפרט יהודים, למדינות אחרות. תופעת הירידה טבועה בדנ"א היהודי עוד מתקופת האבות. כיום, מתגוררים כמיליון ישראלים ובני משפחותיהם מחוץ לישראל. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הירידה מהארץ, שורשיה והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

גרשון הכהן: אחי בשמאל, אז יש לכם ארץ אחרת?

יהודים מבקשים לנטוש, כי משהו מהותי משתנה להם והם מתקשים למצוא כאן את מקומם. וכאן מתחיל דיון חדש-ישן האם יש ליהודים מקום שהוא מולדת, שאותו - בכל מחיר - לא נוטשים. הדיון הזה שייך לכל חלקי החברה הישראלית ומחייב את הנהגתה....