אסא כשר: משם לדמות אנושית שלמה…

לכבד נופל כראוי, פירושו להכיר אותו היטב. לכבד את כלל הנופלים, פירושו להכיר לפחות אחד מהם באופן מלא, אישי, מרגש, מתמשך, בתמונה שאינה נמחקת, שאינה מחווירה, במראה חד הממשיך להאיר בברק העיניים האנושיות...