הרן פינשטין: היועצת המשפטית בישיבת הממשלה

היועצת המשפטית נימקה את דבריה בכך שהיא מסתמכת על פסק דין של בית המשפט העליון. מצופה מיועצת משפטית להפעיל שיקול דעת, לבקר, להציע פתרונות שונים לעמדות בית המשפט. חזרה על פסקי דין ללא מחשבה וביקורת אינם חלק מתפקידו של הייעוץ המשפטי.