מקצוע חדש בעולם התחתון: יועץ קבורה…

פרשת 'יועץ הקבורה' היא פרשת רציחתו של העבריין, יעקב ועקנין ז"ל, המכונה בידאוי, על ידי חנניה חזן (הוא 'יועץ הקבורה'). הרצח התבצע במהלך במהלך חודש ספטמבר בשנת 1983. המאמר משחזר את האופן שבו הגיעו החוקרים אל הרוצח...