בינה קולקטיבית? מה הציבור יודע על הקורונה, שהמומחים אינם יודעים?

ישראל שוברת שיאי הידבקות עולמיים בקורונה; המומחים מזהירים ומזהירים; והציבור לא שם קצוץ. הפוליטיקאים – שמריחים מה הציבור שלהם חושב – לא שמים קצוץ גם. מה הציבור יודע שהמומחים אינם יודעים? האם הציבור הולך בעיניים עצומות לעבר התהום; או שיש איזושהי בינה קולקטיבית שמנחה אותו לזלזל בהנחיות המומחים?

חוכמת ההמונים באתר ייצור ידע

עקרון חוכמת ההמונים גורס שחכמתו של ההמון גדולה, בתנאים מסוימים, מחכמתו של המומחה היחיד. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות חוכמת ההמונים והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...